מאמרים על ספרים

על השיר "בסך הכול"

מאת ד"ר צדוק עלון
מתוך הספר ייני ותירושי

המאמר פורסם בעיתון 77, דצמבר 2020

אני סומך בשתי ידיים על דבריו של עודד פלד העורך, בהתייחסותו לספר השירים החדש של מיכאל רייך: "שירי 'ייני ותירושי' חדורים התבוננות חדה בעולם ובמצב האנושי... יש בשירים איזון נכון בין הגות לרגש.., יש איזו רוח רעננה, רוחו של אדם מנוסה הסוקר ממרומי גילו את הנעשה סביבו ומקיש ממנו מסקנות קיומיות מושכלות, מפתיעות לעיתים... יש  למיכאל רייך קול ייחודי משלו... קול מרתק הראוי לקשב עמוק" (מובן כי אני מצטט רק חלק מהדברים היפים של פלד על ספרו של רייך).

התייחסתי בעבר במקצת לכתיבת  הפרוזה של רייך; הבעתי דעתי כי רייך בסיפוריו הקצרים מבקש "ללטף את האי-רציונלי", כלומר לשפוט את ההיבטים האי רציונליים בחיינו בדרך אנושית, שהרי מציאותנו בסופו של חשבון היא תערובת של רציונלי ואי רציונלי; כאן אני מבקש בסך הכול להתייחס לשיר אחד – "בסך הכול", הממחיש היטב לטעמי את דבריו של פלד.

רק בדעתו של אדם המביט בעין פואטית והגותית על הנעשה סביבו עולה על הדעת בראותו פעוט ברחוב ש"האושר בכבודו ובעצמו גלום בעולל שנקרה בדרכו". יפה מאוד משווה רייך את מעשה בריאת היילוד למעשה בריאת האושר – "הנה, לשורשי האושר פנים וגוף / ובריאתו מתרחשת תמיד בעולם אינטימי ופנימי / כמו במפגש תא זרע וביצית". ואולם לעניות דעתי, רייך מכוון ליותר מכך – הוא מבקש להשוות את מעשה יצירת האושר למעשה בריאת העולם על ידי בורא עולם; עצם מציאותו של העולם מלמד על מציאותו של האושר, ובמילים אחרות עם בריאת העולם נברא גם האושר כשלעצמו.

אין ספק שהתום והתמימות, מלמוליו חסרי הפשר וחיוכו המאושר של הפעוט מביאים את רייך למסקנה שהאושר כשלעצמו קיים בעולל. ואולם נראה כי מוטמעת אצל רייך התובנה כי האושר קיים מעצם מציאותו של העולם בכלל (ראו את שם הספר), דהיינו האושר לדידו מצוי בהתממשות עצמה, בעצם ההתהוות ויצירת העולם, ורק מכיוון שכך יכולים אנו למצוא אושר בעולם; למעשה ניתן למצאו בכל דבר בעולם, והפעם מוצא אותו רייך בעולל רך ותמים.

'בסך הכול' לפנינו שיר יפה מאוד על האושר הגלום בעולל; אלא שמתחוור לנו כי האושר בכבודו ובעצמו יכול להתגלות בכל דבר שהרי הוא יסוד מוסד מעצם מעשה הבריאה – בלעדיו לא היה קיים העולם; בל נתמה על כך – אפשר שעיקרו של האושר טמון בתחושה הפנימית (והאינטימית) ש"טוב היות מאי היות".

חזרה לדף הספר "ייני ותירושי"