סיפורים מתוך ספרים

עצה מסבא

מתוך "הרהורים עם עלות השחר"

כאשר התגייס גילי לצבא כשאר בני גילו, ברך אותו סבו משה, ברכות לב רבות וייעץ לו מה שייעץ. בעיקרן היו אלה עצות שלמד מניסיונו כחיל בסדיר ובמילואים ולבסוף הפציר בו בעיניים מלאות תחינה: "גילי, אנא: שמור על עצמך."

המשך קריאה: עצה מסבא