תמונות מחיי יוצר

תמונות מאירועים ספרותיים


מיכאל רייך קורא משיריו

 משורר בין משורריםמיכאל רייך ומאיר עוזיאל                                מיכאל רייך, רוני סומק, אביחי קמחי וצביקה ניר


טקס קבלתו של מיכאל רייך לאגודת הסופרים, בית הסופר, 2010, בצילום: מנחם פאלק והאחים חקק


מיכאל רייך והסופר אריה אבנרי


מיכאל רייך וציפי שחרור בערב ספרותי

  
 אירוע קריאה בהררית                               השקת הספר "ספני השדות", 2017, בית הסופר ת"א


מיכאל רייך ואביחי קמחי


רן יגיל קורא מתוך "ספני השדות", השקה משותפת למיכאל רייך ואירית קדם 10.2017, בית הסופר


מיכאל רייך ואמיר אור                                          מיכאל רייך ורוני סומק

 
אביחי קמחי קורא משיריו של מיכאל רייך

 
מיכאל רייך, הרצל ובלפור חקק ויעקב ברזילי


מיכאל ובלפור חקק באירוע ספרותי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מיכאל רייך על עמוד השער של כתב העת לשירה "מסדרון"