תמונות מחיי יוצר

תמונות משפחתיות

שרשרת הדורות


אבא מיכאל עם עופר הבן                  סבא מיכאל עם הנכדה שירן


מסעות מסביב לעולם

       
מיכאל ורעיתו זיוה                                         מיכאל, עופר הבן והכלה אביבית